+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Världens största studie på brandmän är en metaanalys av LeMasters 2006 inkluderande 110 000 brandmän över hela världen. Studien visar på att det finns ett direkt samband mellan de exponeringar av cancerogena ämnen i arbetet som brandman och den ökande risken för cancer. För Myelom (blodcancer), lymfcancer, prostatacancer och testikelcancer hittar man klarlagda samband med yrket som brandman. För ytterligare åtta olika cancerformer hittar man troliga samband

Studien på brandmän i Stockholm (Brandman och Cancer. Bigert, Karolinska Institutet 2017). är en kohort-studie på 1080 brandmän i Stockholm som arbetat minst ett år mellan 1931 och 1983 (52 år). Det som sticker ut i den nya studien från Bigert KI är att som enda studie i världen redovisas ett SIR värde på 0.00 för testikelcancer. För att uppnå ett SIR på 1.00 förväntades studien att finna 1.5 diagnos av testikelcancer. Det finns minst två diagnoser av testikelcancer som inte redovisas i kohortstudien på brandmän i Stockholm mellan 1931 och 1983, två diagnoser som ändrar SIR från 0.00 till ett SIR på 1.50 och 50 procent högre risk att drabbas av testikelcancer.

Vi har tittat på Brandmän i Stockholm som arbetat minst ett år mellan år 1987 och 2017. Vi har hittat 5 st. diagnoser av testikelcancer, Rolf Jogerheim 1987, Mikael Karlsson 2006, Daniel Blomberg 2011, Anders Cederberg 2011 och Peter Andersson 2017. Konsensus är att risken att drabbas av testikelcancer ökar över tid och att risken är större i populationen (Stockholms brandmän) mellan 1987 och 2017 (30 år) jämfört med populationen (Stockholms brandmän) mellan 1931 och 1983 (52 år) Mer forskning behövs och framförallt på populationer i närtid som speglar dagens arbetsmiljö på ett bättre sätt.

FAKTA
Metaanalys
= är en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats, således en studie av studier.

SIR Standardized Incidence Ratios = Förväntade värden och observerade värden som jämförs mellan olika populationer. Normalläget för populationen är SIR. 1.00, avsteg från SIR konstateras om risken är mindre eller större än SIR. 1.00. Exempelvis SIR. <1.00 är mindre risk (ex. SIR 0.85 = 15 % mindre risk) och SIR. 1.00> betyder högre risk än normalpopulationen (ex. SIR 1.55 = 55% högre risk).

Kohortstudie = Är en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod, exempelvis en grupp brandmän som följs under åren 1931 till 1983.

Bigert. Karolinska Institutet 2017. Brandman och cancer = En kohortstudie på 1080 brandmän i Stockholm som arbetat minst ett år mellan 1931 och 1983. Studien finansieras av AFA försäkring med 3 miljoner kr. [/box]

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.