+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Vätecyanid är mycket giftigt. Dess upptäckare, den berömde svenska kemisten CW Scheele, tappade av misstag en flaska i golvet 1786 och exponerades för HCN, vilket medförde att han avled. HCN i form av blåsyra har använts i gaskamrarna under 1940-talet under namn Zyklon B.

Vätecyanid (HCN): bildas vid förbränning vid hög temperatur av material som är frekvent förekommande i bilar såsom polyuretan, PVC etc.I en vanlig lägenhet antas det finnas 200 kg polyuretan som vid brand kan bilda isocyanater. De är mycket reaktiva och deras förbränningsprodukter kan vara mutagena och cancerframkallande. Brandmän utmålas som en tydlig riskgrupp.

 

Foto Joakim Eriksson

 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.