+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

FORSKNING
&
VETENSKAP

Från Percival Potts 1775 till Katsusaburo 1915

Världens första studie där man konstaterade arbetsrelaterad cancer gjordes av kirurgen Percival Potts 1775. Percival Potts gjorde en studie på sotar pojkar ( chimney sweeps ) med anledning av att många av sotarpojkarna drabbades av testikelcancer redan vid 5-6 års ålder.

Potts fann ett samband mellan testikelcancer och sot, det resulterade i en lagstiftning som innebar att man var tvungen att vara minst åtta år gammal för att arbeta som sotarpojke i London. Det är den första studien som med säkerhet kunde koppla exponeringen av sot i deras arbete med cancer.

1875. finner den tyska kirurgen Richard von Volkman ett samband mellan hudcancer och personer som arbetar med koltjära. Volkman gör en ny upptäckt 1894 och finner ett samband mellan testikelcancer och personer som arbetar med paraffin och tjära.

1895 ser en tysk kirurg vid namn Ludwig Rehn år ett samband mellan cancer i urinblåsan på arbetare i en lokal fabrik som producerade oljefärger.

1915. Dr. Katsusaburo Yamagiwa, professor i patologi vid universitetet i Tokyo gör en stor upptäckt som kopplar ihop den första studien av Percival Potts 1775 där sotarpojkar som sotar skorstenar fulla med sot och koltjära drabbades av testikelcancer med sin egen upptäckt 1915. Han lyckades producera cancerframväxt i kaninöron efter den upprepade appliceringen av koltjära.

Brandman är det yrke i världen som är det mest undersökta yrket i hela världen när det gäller yrkesrelaterad cancer.
_____________________________________________________________________________

2013. Dr. Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at George Washington University.

Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta yrket av alla när det gäller cancer. -övervikt av bevis stöder antagandet om orsakssamband för vissa cancerformer och yrket som brandman

Det finns många studier som är gjorda över hela världen och forskningen är global. De studier som räknas som de stora studierna är:

•Le Masters, 2006 Metanalys av ett antal studier på 110 000 brandmän över hela världen.
•Guidotti, 2002. USA
•Nordic Study, 2010. Sverige, Norge, Danmark, Finland.
•NIOSH, 2014, USA
•Australian Study, 2014, Australien.
•Korean Study, 2012, Korea.

Övervikt av bevis stöder sambandet mellan yrket som brandman och cancer. Resultatet av forskningen har resulterat fram till idag att USA, Canada och Australien har klassat vissa cancerformer som arbetsskada för brandmän. Finland klassade 2016 yrket som brandman som riskyrke.

Inom EU arbetas det på att alla länder ska arbeta efter Friska brandmän konceptet som är baserat på ”Skellefteåmodellen.

Nya problem dyker upp för brandmännens hälsa där mer forskning behövs, där ser vi idag problemen med elbilar och deras litium batterier som vid brand avger brandgaser som efter en minut passerar våra skyddskläder och därefter går in i huden.

Vetenskap är att lägga pussel…..

För att komma fram till en vetenskaplig slutsats krävs evidens, evidens inte bara från en studie utan från fler studier.
Det är slutsatsen från ett antal studier världen över som har konstaterat ett samband mellan vissa cancerdiagnoser och yrket som brandman.

Här kan du läsa och ladda ner intressanta studier och analyser. Här finns mycket kunskap att ta del av.

Kunskap gör skillnad!

STUDIER

Identification of New Markers for Wood Smoke Exposures in Firefighters using GC!GC-TOF-MS

Fire Gear Laboratory Test Results.

Lack of UK regulation causing ’alarmingly high’ exposure to cancerous chemicals.

Cancer incidence among firefighters:
45 years of follow-up in five Nordic countries.

Vented Gases and Aerosol of
Automotive Li-ion LFP and
NMC Batteries in Humidified
Nitrogen under Thermal Load.

FOI: Identification and brief toxicological assessment of combustion products of the refrigerant HFO-1234yf.

Impact of fire suit ensembles PAH.

FOI. Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon.

Occupational Exposure to
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Elevated Cancer incidence in Firefighters.

Colorectal Cancer Risk
And Firefighting.

Firefighter exposure to smoke particulates.

2000 New Zealand Study.

A-Study-of-Cancer-among
United-States-Firefighters.

   Air Quality After The Fire.

Cancer In Firefighters Due To Radio-frequency Exposure.

Cancer Incidence Among Male Mass Firefighters.

Le Master. Cancer risk among firefighters. A review and meta analysis of 32 studies.

Cancer Risk High For Firefighters Exposed To Burning Flame Retards.

Cancer-Morbidity-of-Professional-Emergency-Responders-in-Korea.

Characterization Of Firefighter
Exposures During Fire Overhaul.

Cohort Mortality Study
Of Philadelphie FFs.

Kontakt

 
+46(0)739 731 144
Epost:hello@ibcf.se

Magnebergsvägen 17 121 33 Enskededalen

org.nr: 802477-6067

 

 

Följ Oss

BANKGIRO
5295-6133

Pin It on Pinterest