+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Här kommer en delstudie på test av underställ som genomförs av Chalmers.

 Det kommer att kompletteras med tester under januari där underställen skall testas ytterligare på brandmän under olika rökdykarinsatser med olika tidsintervaller och belastningar för att få testerna så nära verkligheten som möjligt.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. Gruppen PAH utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen, över 500 olika PAH har till exempel upptäckts i luftprover. 

PAH bildas bland annat vid ofullständig förbränning av organiska material som exempelvis ved. PAH bildas vid alla bränder. Det är lättare att beskriva vad som inte är organiskt material. Oorganiskt material är berggrund och metaller.

Brandgaserna går igenom våra kläder

Forskning visar att brandmän löper dubbelt så stor risk att drabbas av testikelcancer än andra yrkesgrupper eftersom den giftiga brandröken går igenom brandmännens kläder. Anders Cederberg, brandmästare och stiftelsegrundare av Brandmännens cancerfond gästade Nyhetsmorgon.

SE INSLAGET HÄR:

Ta hand om varandra.

Brandmännens Cancerfond.

 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.