+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

THE CREW

VAD ÄR BRANDMÄNNENS CANCERFOND?

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska. 

Anders Cederberg

Ordförande för stiftelsen

Började som brandman 1982 vid Stockholms brandförsvar, därefter vidare som brandförman och numera Brandmästare vid Storstockholms brandförsvar. Var med och grundade Friska brandmän.
Var tidigare chefredaktör för Swedish Firefighters och sedermera tidigare vice förbundsordförande och Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund. Stiftelsegrundare av Brandmännens Cancerfond.

Peter Karlsson

Peter Karlsson

 

Började som brandman -86 vid Stockholms brandförsvar, innehaft befattning som brandförman/brandmästare och Överbrandmästare samt brandinspektör. Olika chefsbefattning sedan 2007. Numera enhetschef i Storstockholms brandförsvar. Grundade Brandmännens skadefond 1994 i syfte att stödja brandmän som skadats under insats. Startade Brandmännens kalender samma år vars intäkter utgjort skadefondens medel för gåvor.
Fonden har genom åren utdelat bidrag till de yrkeskamrater som drabbats av olycka.

Stefan Magnusson

Stefan Magnusson

 

Befälsutbildad brandman i Skellefteå. Startade det som kallas för ”Skellefteåmodellen” efter det att en arbetskamrat gått bort i cancer. Jobbar med föreläsningar av Friska brandmän som bygger på ”Skellefteåmodellen”. Ledamot i arbetsgruppen Friska brandmän.
Har författat boken Healthy Firefighters.

VVVV

 

Ned Carter

Ned Carter

 

Representerade Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta (nu Sobona) från startet i samarbetet kring Friska Brandmän, tillsammans med Kommunalarbetarförbundet, Brandmännens Riksförbund, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fortsatt i denna roll fram till sin pensionering 2019. Var anställd som arbetsmiljöexpert på Sveriges Kommuner och Landsting 2004-2019. Började med forskning kring arbetsmiljöfrågor i slutet av 70-talet på dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen och fortsatt på KTH, Arbets- och miljömedicin, Uppsala, AFA Försäkring och även på Sveriges Kommuner och Landsting. Disputerade på Uppsala universitet 1998.

Anders Bergqvist

Anders Bergqvist

 

Är utbildad brandingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Anders har sedan arbetat som lärare och projektledare på Räddningsverket, som vakthavande brandingenjör i Storstockholms brandförsvar och därefter som generalsekreterare på Brandskyddsföreningen Sverige.
Anders har genom hela sin yrkeskarriär varit djup engagerad i utvecklings- och forskningsfrågor och har sedan i början på 2000-talet varit ledamot i Brandforsk styrelse.

Peter Bergh

Peter Bergh

 

Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund Tidigare brandman, brandförman, larmoperatör, ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska för att vara i olika chefsbefattningar relaterat sedan tidigt 2000-tal. Är aktiv i och var med och grundade Friska Brandmän och Cancerstiftelsen för Brandmän. Jobbar även med hälsofrågor vid CTIF och är vice ordförande för det Europeiska brandfacket för brandmän, EFFUA, och har många internationella kamrater och nätverk.
Peter brinner för hälso- och inte minst cancerfrågorna inom blåljusbranschen.

KONTAKTA OSS

Vi ser fram emot att du kontaktar oss.

Magnebergsvägen 17
121 33 Enskededalen

+46(0)739 731 144

hello@ibcf.se

SKRIV TILL OSS

Kontakt

 
+46(0)739 731 144
Epost:hello@ibcf.se

Magnebergsvägen 17 121 33 Enskededalen

org.nr: 802477-6067

 

 

Följ Oss

BANKGIRO
5295-6133

Pin It on Pinterest