Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

Yrket brandman är nu klassat i kategori 1

En fantastisk nyhet för alla brandmän. Efter många års arbete äntligen få ett erkännande från IARC. Yrket som brandman är nu klassat i kategori 1 vilket innebär säkerställt samband mellan vissa cancerdiagnoser och yrket som brandman, med andra ord, brandmän är i samma kategori som visar sambandet mellan tobak och cancer.

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens och Förenta nationernas samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer. 

Bakom beslutet att uppgradera brandmän till kategori 1 ligger Alex Forrest från Canada som under många år arbetat med dessa frågor i IARC i Lyon som enda ickedoktor i IARC. Alex är den som utan någon som helst tvekan kan mest om brandmannacancer och i IARC har han kämpat för en ny risk-klassificering för det brandmän utsätts för. Det finns fyra kategorier i IARC vilka är 1, 2a, 2b och 3. Kategori 3 är lägst och når inte upp till risk och kategori 2 b når möjligen. I kategori 2a är risken förmodligen och i den högsta kategorin 1 är det klassat som cancerframkallande.

Då det brandmän utsätts för tidigare låg i kategori 2b men nu ligger i kategori 1 öppnar upp för helt nya möjligheter att driva dessa frågor! Detta kommer att få genomslag runt om i världen för regelverk, lagstiftning och förebyggande arbeten relaterat arbetsmiljö, hälsa och sjukdom för brandmän.  

Vi jobbar vidare med förnyad kraft i stiftelsen då mycket återstår att göra för brandmännens hälsa och arbetsmiljö. Det känns bra att vi nu vet riskerna då vi under resans gång mött tvivel från många håll, bättre att veta än att vara osäker på riskerna.

Vi vill avsluta med några ord från Alex Forrest

“This historic Monograph is a tragic reality of our job but will be important for Firefighters around the world as we now know the extent of the Occupational Cancer impact upon our profession. This will lead to proper recognition for this danger around the world and this will result in better prevention, technologies and compensation for the worlds Firefighters.”

Alex Forrest