Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer bildades 1965 och är Världshälsoorganisationens och Förenta nationernas samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer. IARC har sitt huvudkontor i Lyon i Frankrike.

IARC:s huvuduppgift är att stödja forskningssamarbete men IARC ger också ut vetenskapliga skrifter där de bedömer om olika ämnen och exponeringar är cancerframkallande hos människor eller inte.

Den 1: a juli 2022 klassade IARC yrket som brandman i grupp 1 vilket innebär att yrket som brandman är cancerframkallande.

Brandmännens Cancerfond har varit i kontakt med AFA försäkring som är det bolag som ersätter brandmän vid arbetsskada. Vi kommer att träffa AFA försäkring och informera om beslutet IARC tagit och konsekvenserna av beslutet för framtida klassificeringen av arbetsskada på våra brandmän.

Vi kommer även att kontakta Arbetsmiljöverket om hur vi ska minska exponeringen av cancerogena brandgaser på våra brandmän?

Vill ni stödja Brandmännens Cancerfond i vårt arbete?
Swish: 123 130 5481. Bankgiro: 5295–6133