Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

NYHETER

Har vi en lösning på brandmännens arbetsmiljö i giftig brandrök?

Vad har vi gjort under 2020?

Har vi en lösning på brandmännens arbetsmiljö i giftig brandrök?

Året som snart ser sitt slut har varit ett annorlunda år för alla. Många har lämnat oss i förtid och många har drabbats av effekterna av denna pandemi såsom sjukdomar och arbetslöshet, ingen är oberörd.

Forskningen är entydig och visar att det finns ett samband mellan brandrök och vissa cancersjukdomar. Att gå in som rökdykare i brandrök är som att gå in i ett giftmoln bestående av cancerogena kemikalier där brandmannen endast skyddas av sin luftapparat och där huden är helt oskyddad.

Brandmännens Cancerfond

har under två år tittat på vilket skydd brandmännen har mot brandgaserna som går rakt igenom skyddskläderna och rakt in genom huden.

Vi har finansierat en studie som tittar på ett underställ som kan ta bort och minska de farliga brandgaserna från att gå rakt in i brandmännens hud. Studien genomförs av Chalmers och Arbetsmiljöinstitutet i Lund. De sista praktiska testerna genomfördes i Borås den 11:e och 14:e december. Nu görs analyser och skrivs en vetenskaplig studie som ska vara klar med ett utkast i mars 2021. Om de tidigare tester vi genomfört håller vad de visar så har vi en lösning som kommer att förbättra brandmännens arbetsmiljö på ett avsevärt sätt. Studien kommer att finnas på Brandmännens Cancerfonds hemsida till vårkanten.

Vi vill avsluta med att tacka alla som har bidragit under året, små som stora donationer har och kommer att göra skillnad för brandmännens arbetsmiljö. Återigen tusen tack för att ni bidrar.

Anders Cederberg