+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Historien började redan 2013 då jag blev kontaktad av Hans Andersson som på den tiden arbetade i USA med utbildning av brandmän i containersystem.

Hans hade uppmärksammat sambandet mellan brandrök och cancer. Hans informerade om att det fanns ett underställ baserat på aktivt kol som användes av militära CBRNE förband och specialförband, understället användes som skydd mot kemiska stridsgaser och klarade dessutom sarin i droppform.

Hans var övertygad om att dessa skyddsunderställ även måste kunna skydda brandmännen mot de giftiga ämnena i brandröken. 2014 åker vi ned till Tyskland för att träffa ledningen för det företag som tillverkar skyddsunderstället. Vi satt vid ett stort konferensbord mitt i en gammal fabrikslokal med slitet rött tegel, stora fönsterytor och ett fantastiskt trägolv.

Ledningen för det tyska företaget representerades av vd:n och hela hans stab. Vi förklarade problemet med de giftiga ämnena i brandröken och ville veta om skyddsunderstället även fungerar för brandmän i den miljö som brandmän arbetar i. Mötet ajournerades i 30 minuter och därefter förklarade företaget att skyddsunderstället kunde utvecklas för att fungera i brandmännens arbetsmiljö

Länk: Klicka här

Tiden gick och mycket annat kom emellan från bägge håll. 2017 kontaktar jag företaget för att pusha på, få en omstart. Diskussioner inleddes och fördjupades 2018. Man kom tillsammans fram till att det kunde finnas en lösning och att den i så fall skulle vara ett helt nyutvecklat underställ, speciellt framtaget för brandmän, att bäras under det normala larmstället.

Man beslutade att genomföra olika tester för att verifiera hypotesen att det ordinarie larmstället endast utgjorde ett begränsat skydd mot gasformiga PAH och att ett adsorptivt underställ skulle kunna förbättra den skyddsfunktionen. Om dessa tester visade att hypotesen stämde så skulle underställen designas och utvecklas i Sverige, och tillverkningen skulle ske av det tyska företaget med deras patenterade tyg.

Under 2019–2020 genomförs tester av Chalmers på tygbitar från skyddsunderstället och resultaten från testerna visade att tyget fungerar. 2020 beställer Brandmännens Cancerfond ett test av skyddsunderstället, testet skulle utformas på rökdykare i miljöer som skulle efterlikna en insats så lik verkligheten som möjligt med två rökdykningar efter varandra med 30 min vila mellan insatserna.

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med ett standardkläderna. Standardkläderna reducerade den totala mängden PAH till i genomsnitt en femtondedel (1/15) av mängden PAH i brandröken. De förstärkta kläderna, med adsorptivt underställ reducerade mängden PAH till mindre än en tusendel (1/1000) när det adsorptiva understället var nytt. Exempelvis innebär skyddsfaktorn 1000 att mängden PAH under kläderna, på hudsidan, är en tusendel (1/1000) av mängden PAH i den omgivande brandröken. Mer om understället finns att läsa på www.cppgarments.com

Studien är utförd av Lars Ekberg CIT Chalmers, Sarka Langer IVL svenska miljöinstitutet och Bo Strandberg Lunds universitet.

Presentation: Studie

 

 

 

Ta hand om varandra.

Brandmännens Cancerfond.

 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.