+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

FARAN MED CANCER

EN FARA SOM KAN UNDVIKAS!

SÅ KAN DU MINIMERA RISKERNA

TA KONTROLLEN

Larmställen och arbetsutrustningen är en källa för farliga ämnen
som vi för närvarande inte har kontroll över.

VARNING

En falsk känsla av trygghet kan infinna sig då branden är släckt. De mycket små partiklarna av rök är inte synliga för det mänskliga ögat, med det är ändå skadliga för hälsan.Synligheten efter en brand ger en falsk känsla av att det är tryggt att andas in luften.

Att det inte finns någon kolmonoxid betyder inte att det inte finns andra giftiga ämnen. Våra gasmätare upptäcker varken bensen eller andra cancerframkallande ämnen. Giftiga och cancerframkallande ämnen tar sig in i kroppen både via huden, på grund av de kontaminerade skyddsutrusningarna, och via inandning, på grund av otillräcklig användning av andningsapparater

OBS!

Skyddsmask med filterskydd för gaser med partiklar måste även användas vid bränder utomhus.

SÅ ÅTGÄRDAS PROBLEMET:

PÅ ARBETSPLATSEN:

Kontrollera och ansvara för att vår utrustning och våra larmställ är rena. På brandstationen ska vi endast bära kläder och skor som inte är kontaminerade.

TILLBAKA PÅ ARBETSPLATSEN

Använd latexhandskar och skyddsmask vid hantering av den kontaminerade utrustningen. Duscha vid återkomst till brandstationen efter samtliga bränder.

UNDER INSATSEN:

Hålla fordonen på säkert avstånd. Behålla andningsapparaten på under hela insatsen, även under avslutningsarbetet. Ta av larmstället på plats efter insatser som medför kontaminering.

Förvara larmstället i påsar och ta på rena kläder. Använda latexhandskar och skyddsmask vid hantering av den kontaminerade utrustningen. Tvätta stövlarna med vatten på platsen för branden.

PRIORITERADE MÅL

 

  • ANLÄND ALLTID TILL INSATSERNA MED KLÄDER OCH UTRUSTNING SOM HAR SANERATS.
  • SE TILL ATT FORDONETS HYTTER ÄR REDGJORDA OCH SANERADE.

TVÄTTA ALLT SOM GÅR ATT TVÄTTA

 

Skicka iväg hela larmstället och huvan för tvätt. Tvätta eller släng handskarna. Tvätta rökskydd och hjälm. T-shirts, tröjor och underkläder som burits under en brand, ska om möjligt tvättas på brandstationen i separat och för ändamålet införskaffad tvättmaskin.

FÖLJ DE FASTSTÄLLDA RUTINERNA.

 

Räddningstjänstpersonal i Norge, Danmark, USA, Kanada, Belgien och Nya Zeeland har precis som Sverige infört dessa regler för att ta itu med den osynliga fienden!

CANCER ÄR EN SJUKDOM SOM ORSAKAS AV FLERA ELLER OLIKA FAKTORER

 

  • ARBETS OCH MILJÖFAKTORER: 90 – 95%

  • GENETISKA  FAKTORER:                5 – 10%

METAANALYS AV 32 STUDIER I USA DÄR 110 000 BRANDMÄN DELTOG.

 

CANCERFORM:                                          RISK JÄMFÖRT MED ÖVRIG BEFOLKNING

Testikelcancer                                             2,02 (gånger större risk)
Myelom                                                        1,53
Non-Hodgkins lymfom                                1,51
Hudcancer                                                   1,39
Hjärntumör                                                  1,31
Prostatacancer                                            1,28
Tjocktarmscancer                                        1,21
Leukemi                                                        1,14

 

CANCER ÄR DET MINST ERKÄNDA HOTET MEN OCKSÅ DET FARLIGASTE.

 

I USA, Kanada och  Australien har flera olika cancerformer erkänts som arbetsskador för räddningstjänstpersonal.

KONTAKTA OSS

Vi ser fram emot att du kontaktar oss.

Magnebergsvägen 17
121 33 Enskededalen

+46(0)739 731 144

hello@ibcf.se

SKRIV TILL OSS

KONTAKTA OSS

Vi ser fram emot att du kontaktar oss.
Palmfeltsvägen 19
121 62 Johanneshov
+46(0)8 722 34 80

Skriv till oss

Kontakt

 
+46(0)739 731 144
Epost:hello@ibcf.se

Magnebergsvägen 17 121 33 Enskededalen

org.nr: 802477-6067

 

 

Följ Oss

BANKGIRO
5295-6133

Pin It on Pinterest