+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Under en konferens om brandmän och cancer den 14–16/3 i Reykjavik informerade Tommy Verminck från Belgien om tvättmaskiner och rena larmkläder.

Forskning har genomförts på universitetet i Gent (Belgien) hur rena våra larmkläder blir efter kontaminering. Det visade sig att våra larmkläder med nuvarande tvättmaskiner och metoder aldrig blir rena. Våra larmkläder är uppbyggda med flera lager som är bra när det är rent. Problemet är att lager efter lager blir smutsigare och smutsigare efter varje kontaminering och tvätt. Det som är smuts är PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som exempelvis Bensen som är starkt cancerframkallande. Dessutom så pågår det forskning i Tyskland på larmkläder med Goretexfunktion, där har det visat sig att efter en kontaminering i brandrök på nya larmkläder så täpps porerna igen i tyget. Problemet är att det inte går att tvätta porerna rena,  om porerna täpps igen så försvinner en del av funktionen med larmkläderna.

Ett försök gjordes med ett tvättat larmställ på en brandman, urinprov togs före försöket och efter försöket. Försöket bestod i att ha på sig ett tvättat larmställ under en tid av fyra timmar. Urinprovet före försöket visade på små mängder Bensen i urinen, efter fyra timmar hade nivåerna av Bensen stigit med 48 procent. Men det finns en lösning. NASA som skickar upp astronauter i rymden forskade tidigare hur man skulle lösa tvätt av smutsiga kläder i en rymdkapsel, lösningen blev en tvättmaskin som tvättar med kolsyra. Electrolux bland annat köpte patentet från NASA för två år sedan och har nu utvecklat en tvättmaskin som tvättar med flytande kolsyra. Kolsyran trycks in i tvätt trumman till ett tryck av 50 bar under 10 minuter och därefter är larmkläderna rena. Fördelen med flytande kolsyra är att den tränger in i de djupaste fibrerna i de utsatta textilierna, lossar och tar bort de mest skadliga och giftiga partiklarna. Konceptet finns redan att köpa på marknaden.

LÄS MERA

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.