+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

De primära syftena med brandmännens skyddsutrustning är att skydda mot inhalation av toxiska gaser och partiklar samt att ge ett värme- och flamskydd. Detta anses vara en bra och väl beprövad skyddsutrustning för att genomföra en rökdykning under exempelvis en släckinsats. Vid kemdykning är situationen en annan och skyddsutrustningen innefattar istället en heltäckande och gastät kemskyddsdräkt.

Ur ett personligt skyddsperspektiv innebär det att både vid rök-och kemdykning så är andningsvägarna helt skyddade men det är enbart i vid användning av kemdräkt som huden kan anses vara väl skyddad mot eventuell skadlig kemikalieexponering. Skyddet mot potentiellt skadlig hudexponering vid rökdykning är ännu bara delvis undersökt och kunskapsläget behöver förbättras.

Det finns idag mycket få studier som beskriver skydds- faktorer eller skyddstider för kombinationerna med larmställ och underställ under realistiska rökdykningsförhållanden där halter varierar. Vi har däremot tidigare visat på en genomsnittlig skyddsfaktor på 146±33 under en 17-20 minuters rökdykningsövning för 22 olika polycykliska aromatiska kolväten associerade både till partikel- och gasfas (Wingfors o.a. 2017). 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.