Brandmännens cancerfond

BRANDMÄNNENS CANCERFOND

NYHETER

Baserat på vad vi vet från de få studierna av kvinnliga brandmän, verkar den totala cancerincidensen vara hög. Av de specifika studerade cancerformerna var cancer i livmoderhalsen, sköldkörteln och urinblåsan förhöjda på en statistiskt signifikant nivå och bröstcancer verkar förhöjd, även om detta inte var statistiskt signifikant. Inga andra specifika cancerformer har studerats hos kvinnor.

Läs hela artikeln på bcpp.org →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.