+46(0)739 731 144 hello@ibcf.se

Baserat på vad vi vet från de få studierna av kvinnliga brandmän, verkar den totala cancerincidensen vara hög. Av de specifika studerade cancerformerna var cancer i livmoderhalsen, sköldkörteln och urinblåsan förhöjda på en statistiskt signifikant nivå och bröstcancer verkar förhöjd, även om detta inte var statistiskt signifikant. Inga andra specifika cancerformer har studerats hos kvinnor.

Ta hand om varandra.

Brandmännens Cancerfond.

 

Pin It on Pinterest

Dela med dina vänner.