International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer International Agency for Research on Cancer bildades 1965 och är Världshälsoorganisationens och Förenta nationernas samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer. IARC har sitt huvudkontor i Lyon i Frankrike. IARC:s huvuduppgift är att stödja forskningssamarbete men IARC ger också ut vetenskapliga […]