At a Glance

NYHETER Baserat på vad vi vet från de få studierna av kvinnliga brandmän, verkar den totala cancerincidensen vara hög. Av de specifika studerade cancerformerna var cancer i livmoderhalsen, sköldkörteln och urinblåsan förhöjda på en statistiskt signifikant nivå och bröstcancer verkar förhöjd, även om detta inte var statistiskt signifikant. Inga andra specifika cancerformer har studerats hos […]